Patent aanvragen

Wat is een patent?

Een patent (of octrooi) is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied.

Een octrooi of patent kan betrekking hebben op een product, maar ook op een proces.

Het verschil tussen 'patent' en 'octrooi'

In de Nederlandse wet- en regelgeving wordt de term 'octrooi' gehanteerd. 'Patent' is de meest gebruikte internationale term voor hetzelfde begrip.

Toepassing van het octrooi

Wie een patent of octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Zelfs wanneer die ander de uitvinding geheel onafhankelijk zelf ook heeft gedaan.

Kan ik overal octrooi op krijgen?

Nee, dat kan niet. Om een patent op een vinding te verkrijgen, moet deze aan een aantal eisen voldoen:

  • De vinding moet nieuw zijn. Er mag nog geen patent zijn toegekend aan de vinding;
  • De vinding moet inventief zijn; de vinding mag dus niet te voor de hand liggend zijn;
  • De vinding moet industrieel toepasbaar zijn; met andere woorden: er moet een te vermarkten product van te maken zijn.

Bereik en geldigheidsduur

Het octrooi geldt steeds voor één of meer landen en voor een beperkte tijdsduur. Na afloop van de octrooiduur is de techniek vrij te gebruiken door iedereen.

Publicatie

Elke octrooiaanvraag wordt gepubliceerd. Door publicatie van de octrooiaanvraag wordt het mogelijk voor anderen om kennis te nemen van nieuwe technieken en hierop verdere innovatie te plegen.

Ook is het mogelijk om te weten te komen wat reeds ontwikkeld is en op deze wijze niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Meer informatie...

Informatie over het aanvragen van een patent, octrooigemachtigden, octrooi-experts en octrooi-adviseurs, de kosten voor het aanvragen van een patent vindt u op Patent aanvragen - deel 2

Octrooi aanvragen